Avís Legal – Política de Privacitat

El lloc web i el domini oidonia.com corresponen a Audibagesca SL, amb CIF B66185950, amb domicili professional al carrer Nou, 28-36, local 1, de Manresa (CP 08241), tel. +34 93 164 64 70 i correu electrònic info@oidonia.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen a Audibagesca SL, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Audibagesca SL presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. N’autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Audibagesca SL, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a Audibagesca SL (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà de formularis de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i s’incorporaran a un fitxer de titularitat de Audibagesca SL creat per atendre les consultes de persones que sol·liciten informació. En qualsevol moment poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a Audibagesca SL per qualsevol mitjà.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Audibagesca SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Audibagesca SL manifesta que les referències de les creacions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Audibagesca SL fins a la confirmació expressa d’una comanda.

Audibagesca SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Audibagesca SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Audibagesca SL informa que aquest lloc no utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.